Efter et års pause kan vi i Filmklubben Thy igen møde den store biografskærm og de fine lydeffekter, som skal tage os ind i nye miljøer, hvor vi skal gyse, holde vejret i spænding og glæde os over mødet med mennesker, der måske ligner os selv eller lever under helt andre vilkår end dem, vi kender – det er alt sammen med til at sætte vores egen eksistens i relief.
Foreningslivet har, sammen med resten af samfundet, måttet bøde en del pga. covid-19. I sæson 2020-21 var vi nødt til at holde pause. I 2021-22 mærkede vi nedgangen. Nu er situationen den, at alle 50+’ere (og vi er mange i Filmklubben Thy) får tilbudt vaccine efter 1. oktober. Derfor skubber vi første forestilling til 13. oktober – og vi glæder os altså meget til at komme i gang med den sædvanlige, gode tilslutning.
Udvælgelsen af FILMENE, vi viser, er alle kvalitetsfilm der har haft topplaceringer blandt anmelderne. Det er film, som KINO ikke har fundet plads til i repertoiret (eller har reserveret til os), og de bliver her i programhæftet præsenteret af bestyrelsens ”skrivere”, baseret på læsning af anmeldelserne – og de skulle så gerne give et dækkende billede af de forskellige film.
Forskellige er filmene i hvert fald. De er næsten alle baseret på virkelige hændelser (fx The Lost Leonardo, Holy Spider og The French Dispatch). Der synes i de senere år at være en tendens til, at dokumentarfilmen orienterer sig mere og mere i retning af fiktion, mens fiktionsfilmen ofte orienterer sig i retning af det faktuelle. Det ”overnaturlige” får også en plads i rækken, herunder Lamb og The Green Knight. Den sidste er ren, formidabel fantasy. Et fællestræk for filmene er, at vi møder drama og spænding – og også lune og humor, som kan udløse smil og en stille latter.

Igen i år har vi ekstra TILBUD til filmklubbens medlemmer:
Prisen på 400 kr for medlemskab er stadig ekstremt lav – og som noget NYT: nu kun 200 kr. for studerende.
Vi har indgået en aftale med Restaurant Porto på Havnen: 20% rabat på vores filmdage mod fremvisning af medlemskort.
KINO giver ad hoc-tilbud på visse ”smalle” film, hvor der normalt ikke er den store søgning til de levende billeder. Vi vil få besked via e-mail.
Fra filmklubbens bestyrelse skal der lyde en varm tak til Dorte og Carsten i KINO for fortræffeligt samarbejde, og tak til annoncørerne for medvirken.
Vi glæder os til at byde nye og gamle medlemmer velkommen til endnu en sæson. /GR

Bestyrelsen:
Gunner Roed (formand), Henning Krogsgaard Nielsen (kasserer), Lone Hust, Lisbeth Isaksen, Elisabet Marholt, Jørgen Vestergaard og Lars Rask Mortensen.

Redaktør: Birthe Eisum
Webmaster: Thomas Eisum