Begivendhed

Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Filmklubben Thy: onsdag d. 7. maj, kl. 19.30 i Plantagehuset, Blå Stue. Forslag til dagsorden kan stilles på en mail til bestyrelsen.