Begivendhed

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Filmklubben Thy: Onsdag d. 17. april kl. 19:30 i Plantagehuset. Forslag til dagsorden kan stilles på en mail til bestyrelsen. Dagsordens format kan læses i vores […]