Kære medlemmer.

Der afholdes generalforsamling i Filmklubben Thy torsdag 4. april 2024 kl. 19:30 i Plantagehuset (Loungerummet på 1. sal).

Dagsorden ifølge vedtægterne (se vores hjemmeside)

Ad vedtægternes §7, valg af bestyrelse:

På valg er: Lone Hust, Elisabet Marholt og Gunner Roed. Gunner modtager ikke valg. Jørgen Vestergaard udtræder. Der skal således vælges 4 medlemmer af bestyrelsen (se vedtægterne på hjemmesiden).

Kandidater, der stiller op til valg, er: Lone Hust, Elisabet Marholt, Michael Dela, Anne Birgit Odgaard og Dorte Mosgaard.

/Bestyrelsen