Kære medlemmer

Forslag til dagsorden kan stilles på en mail til bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april kl. 19:30 i Plantagehuset (lokale 1)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

/Bestyrelsen