Kære medlemmer

Heldigvis kan vi nu genoptage vores aktiviteter. Derfor foretager vi en hasteindkaldelse:

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 2. juni kl. 19:30 i Plantagehuset (lokale 1)

Dagsorden ifølge vedtægterne.

/Bestyrelsen